Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 16 gostiju i nema prijavljenih članova

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OŠ „CENTAR“ TUZLA

Broj: 66-5/18

Datum: 26.01.2018.godine

Na osnovu čl. 31. st. 1 Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK direktorica

J.U. OŠ „Centar“ Tuzla donosi

O D L U K U

I

Mujagić Irma, prof. matematike, na osnovu konačne rang liste, po objavljenom konkursu od 29.12.2017. godine, sa zauzetim prvim mjestom prima u radni odnos na poslove i radne zadatke nastavnika matematike.

II

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme najduže do 30.06.2018. godine uključujući i pripadajući godišnji odmor.

III

U roku od 2 (dva) dana od isticanja odluke o izboru prvorangiranog kandidata, direktorica škole i izabrani prvorangirani kandidat, zaključiće ugovor o radu.

O b r a z l o ž e nj e

Mujagić Irma, prof. matematike prijavila se na konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnika matematike objavljen 29.12.2017.godine.

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja TK komisija je izvršila bodovanje kandidata i formirala rang listu na kojoj se na prvom mjestu nalazi Mujagić Irma, te u skladu sa tim direktorica škole je riješila kao u dispozitivu odluke.

Dostavljeno:                                                                                         D I R E K T O R I C A

- oglasna ploča

- imenovanoj

- a/a                                                                                                                    Armela Mujkanović, prof.

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2019 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.