Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

           BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L   A

 

Broj:   1074 /18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator na punu normu, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Zulić Sabira, po zanimanju defektolog-oligofrenolog.

                                                                                                         II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                              IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                            Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L   A

 

Broj: 1071 /18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto nastavnika razredne nastave na punu normu, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Šehmehmedović Begzada, po zanimanju nastavnik razredne nastave.

                                                                                                        II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                               IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                           Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

           BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L A

 

Broj:   1073 /18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto nastavnika engleskog jezika na 5 časova, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Divović Mladen, po zanimanju profesor engleskog jezika.

                                                                                                         II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                               IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                          Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

           BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

           TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

         T U Z L   A

 

Broj: 1072/18

Datum:   28.08.2018.godine

Na osnovu člana 79. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Sl. novine TK-a", broj: 9/15 i 6/16), člana 35. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK ( "Službene novine TK", broj: ,17/17 i 1/18), te člana 109. i 155.tačka e Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Centar " Tuzla direktor ustanove po konkursu raspisanom 30.07.2018. godine u dnevnom listu ''Oslobođenje'', a na osnovu konačne Rang liste d o n o s i

ODLUKU

o izboru   prvorangiranog kandidata

 

I

               Na radno mjesto nastavnika kulture življenja na 2 časa, na određeno vrijeme do 30.06.2019. godine uz pripadajuci godisnji odmor, prima se Sejfić Lejla, po zanimanju nastavnik biologije i hemije.

                                                                                                         II

U roku od dva dana od dana isticanja ove Odluke, direktor škole i kandidat iz člana 1. ove Odluke će zaključiti Ugovor o radu, a kojim će se regulirati sva prava i obaveze iz radnog odnosa između škole kao poslodavca i kandidata kao radnika.

III

 1. Kandidat iz člana 1. ove Odluke je dužan, putem pisane izjave, izjasniti se o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, a ukoliko se isti, u roku od dva dana ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu direktor škole ponudit će zaključivanje Ugovora o radu sljedeće rangiranom kandidatu, prema redoslijedu sa konačne rang-liste.
 2. Pisanu izjavu o prihvatanju ili odustajanju od zaključivanja Ugovora o radu, dostaviti putem pošte, neposredno na protokol škole ili putem emaila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., a ukoliko se šalje emailom ista mora biti skenirana i potpisana od strane kandidata i dostavlja se u prilogu emaila. Izjave koje nisu dostavljene na način kako je naprijed opisano neće se uzeti u razmatranje i smatraće se kao da nisu dostavljene.

                                                                               IV

 1. Izabrani kandidat će originalnu ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključivanja Ugovora o radu, ukoliko je prilikom prijavljivanja na konkurs istu dostavio u neovjerenoj kopiji.
 2. Pored dokumentacije iz tačke a).
 3. Dokumentaciju iz tačaka a). i b). ovog člana izabrani kandidat će dostaviti najkasnije u roku od tri dana od dana prihvatanja zaključivanja Ugovora o radu.
 4. U slučaju propuštanja roka iz tačke c). ovog člana i ne dostavljanja dokumentacije iz tačaka a). i b). ovog člana, smatrat će se da je kandidat odustao od zaključivanja Ugovora o radu, a direktor škole dužan je sa konačne – rang liste vršiti pozivanje sljedeće rangiranih kandidata u skladu sa odredbama pravilnika.
 5. Pod ovjerenom kopijom, u smislu tačke a). ovog člana, smatra se dokumentacija ovjerena od strane nadležnog gradskog/općinskog organa uprave ili notara.

V

Za sve ostalo što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe važećeg Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na područjuTK.

VI

                                                       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                        

               PRAVNA POUKA:Na ovu Odluku može se izjaviti prigovor od strane nezadovoljog kandidata, samo u slučaju ukoliko istom Odlukom od strane direktora škole nije izvršen izbor prvorangiranog ili nekog drugog kandidata po redoslijedu sa konačne rang liste, u roku od dva dana od dana isticanja iste na vidnom mjestu u školi ili webu.

Prigovor se izjavljuje Školskom odboru u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.

Dostaviti:                                                                                       Direktorica škole,

 

-   Oglasna ploča,                                                           __________________________

-   Web škole,                                                                          Armela Mujkanović

-   Kandidat,

-   Računovodstvo,

-   A/A.

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.