Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 2 gostiju i nema prijavljenih članova

  JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR"                  
  TUZLA                    
                       
  Datum:28.08.2018. godine KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA        
  Broj:   1069   /18                    
    (radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika 5 časova - konkursna pozicija broj: 57.2.)  
                       
Redni broj Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procent. uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procent. uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova Rang
datum dilomiranja do dana   raspisivanja
20. Divović Mladen Mandžukovac 31, Tuzla 16.03.2006. 29.07.2018. 1 3       33,60 1
19. Grbić Alma A.Herljevića 10, Tuzla 20.09.2008. 29.07.2018.   3 20%     31,92 2
15. Berberović Danijal I.Mujezinovića 10, Tuzla 07.11.2006. 29.07.2018.   3       31,00 5
4. Hodžić Adisa Mramorska 25, Mramor 09.12.2008. 29.07.2018.   3 20%     31,20 3
6. Todorović Maja I.Mujezinovića 55, Tuzla 17.03.2008. 29.07.2018. 1 3     8% 31,10 4
21. Agić Asja Stupine B-9 06.07.2007. 29.07.2018.   3       29,40 7
7. Todorović Tatjana Batva 2, Tuzla 11.07.2008. 29.07.2018.   3     8% 29,16 8
11. Kovačević Anel S.Matijevića 25, Lipnica 10.07.2009. 29.07.2018.   3 20%     29,52 6
8. Nuhbegović Sanela Armije BiH 134, Tuzla 15.07.2011. 29.07.2018.   3 22% 4   28,16 9
2. Nuhić (Džinić) Alisa Gospic bb, Tuzla 24.02.2009. 29.07.2018.   3     8% 27,65 10
12. Katana Damir M.Tita 84, Tuzla 15.07.2009. 29.07.2018.   3     8% 26,57 12
1. Brkić Jasmina Turalibegova 42, Tuzla 10.06.2010. 29.07.2018.   3 19%     26,66 11
10. Pilavdžić Alisa Poljice, Lukavac 06.07.2009. 29.07.2018.   3       24,60 13
17. Šmigalović Selma A.Kobića bb, Tuzla 15.09.2009. 29.07.2018.   3       24,20 14
22. Moranjkić Zijad B.Kešetovića 21, Srebrenik 20.09.2010. 29.07.2018.           18,80 16
23. Damadžić Melisa Krečanska 5-E, Tuzla 03.09.2012. 29.07.2018.   3 20%     20,40 15
16. Kišić Mediha Armije BiH bb, Lukavac 04.06.2013. 29.07.2018.   3 20%     18,24 17
18. Užičanin Jasna M.Tita 68, Tuzla 29.01.2014. 29.07.2018.   3 20%     16,56 18
9. Puškarević Almira Debelo brdo 40, Tuzla 17.04.2013. 29.07.2018.           12,60 19
5. Alispahić Emina Tarevo 2, Kladanj 15.09.2014. 29.07.2018.   3       12,20 20
13. Mustafić Sandra M.Tita 84, Tuzla 25.08.2015. 29.07.2018.   3 20%     12,00 21
14. Gruhonjić Ervina Klosterska 40, Tuzla 29.09.2016. 29.07.2018.     19%     5,24 22
3. Delić Sanela Radojke Lakić 10, Tuzla 17.04.2017. 29.07.2018.     22%     3,66 23
6 .                      
7 .                      
8 . Protiv konačne rang liste ne može se izjaviti prigovor. Lista istaknuta 28.8.2018. u 10,00 sati
  JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR"                  
  TUZLA                    
                       
  Datum: 28.08.2018. godine KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA        
  Broj:   1070 /18                  
    (radno mjesto: Nastavnik Razredne nastave - konkursna pozicija broj: 57.1.)  
                       
Redni broj Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procent. uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procent. uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova Rang
datum dilomiranja do dana   raspisivanja
48. Šehmehmedović Begzada Tuzla 21.02.2003. 29.07.2018.   3 20%     48,00 1
45. Omerović Šaha Tuzla 11.09.2003. 29.07.2018. 1 3 20%     47,52 2
30. Mašić Enisa Lukavac 26.02.2001. 29.07.2018.   3       44,80 6
8. Ramić Azra Pasci 10.01.2004. 29.07.2018.   3 20%     45,36 3
44. Kahrimanović Zehrina Tuzla 19.12.2003. 29.07.2018.   3 19%     45,22 4
7. Altumbabić Lejla Tuzla 21.02.2004. 29.07.2018.   3 20%     45,12 5
16. Avdić Nermina Tuzla 04.10.2002. 29.07.2018.   3     8% 44,06 7
35. Imamović Alma Lukavac 18.10.2002. 29.07.2018.   3     8% 44,06 7
51. Agić Mersiha Tuzla 12.07.2004. 29.07.2018.   3 20%     43,92 9
14. Merdanović Sanja Tuzla 15.01.2003. 29.07.2018.   3     8% 43,42 11
12. Jusufović Sanela Lukavac 06.09.2004. 29.07.2018.   3 20%     43,44 10
41. Jahić Admira Tuzla 28.12.2004. 29.07.2018.     22%     39,77 24
37. Osmanović Sanela Banovići 24.12.2004. 29.07.2018.   3 20%     42,72 12
42. Numanović Merisa Tuzla 24.12.2004. 29.07.2018.   3 20%     42,72 12
3. Hadžiavdić Amila Živinice 29.09.2003. 29.07.2018.   3     8% 41,69 14
40. Kovačević Edin Lukavac 20.02.2004. 29.07.2018. 1 3     8% 41,69 14
43. Azapagić Alma Tuzla 26.09.2003. 29.07.2018.   3     8% 41,69 14
17. Imamović Mirela Lukavac 15.10.2003. 29.07.2018.         8% 38,23 30
10. Muminović Fatima Banovići 31.10.2003. 29.07.2018.   3     8% 41,26 18
54. Jozić (Mujčinović) Ivana Tuzla 09.12.2003. 29.07.2018.   3     8% 41,04 21
31. Subašić Adnan Tuzla 01.11.2002. 29.07.2018.   3       40,60 22
39. Dostović Eldisa Banovići 22.09.2005. 29.07.2018.   3 22%     41,24 19
33. Bašić Sabina Tuzla 14.07.2005. 29.07.2018.   3 20%     41,04 20
15. Kišić Razija Dobrnja, Tuzla 13.07.2006. 29.07.2018.   3 30%     41,34 17
2. Pepić Halida Živinice, Šerići 15.01.2003. 29.07.2018.   3       40,20 23
38. Ganić Sabiha Gračanica 19.07.2004. 29.07.2018.   3     8% 39,53 25
20. Tuholjaković Munevera Živinice 28.12.2005. 29.07.2018.   3 19%     39,51 26
13. Hrvanović Amra Lukavac 18.09.2004. 29.07.2018.   3     8% 39,10 27
19 . Ibrišimović Mersiha Tuzla 24.12.2004. 29.07.2018.   3     8% 38,45 28
32. Milić Alma Banovići 21.12.2004. 29.07.2018.         8% 35,21 36
47. Bajramović Sanita Tuzla 24.12.2004. 29.07.2018.   3     8% 38,45 28
36. Zelenturović Indira Tuzla 18.01.2005. 29.07.2018.   3     8% 38,23 30
9. Isić Amela Tuzla 07.05.2005. 29.07.2018.         8% 34,13 38
53. Dervišagić Selma G.Tuzla 12.01.2007. 29.07.2018.     22%     33,67 39
18. Kopić Amra Tuzla 16.09.2005. 29.07.2018.   3     8% 36,50 32
1. Sakić Mirela Kikači, Kalesija 21.09.2004. 29.07.2018.   3       36,20 34
28. Malkić Adila Čelić 23.02.2007. 29.07.2018.     20%     32,88 40
52. Sandžić Ilda Tuzla 18.05.2007. 29.07.2018.   3 22%     36,36 33
22. Avdić Edita Lukavac 24.12.2004. 29.07.2018.   3       35,60 35
25. Siočić Emina Tuzla 04.07.2005. 29.07.2018.   3       34,20 37
5. Čičkušić Amela Šerići, Živinice 06.02.2006. 29.07.2018.   3       32,80 41
6. Smajić Selma Tuzla 18.05.2007. 29.07.2018.   3     8% 32,18 42
11. Bubić Almira Tuzla 20.04.2007. 29.07.2018.   3       30,00 43
24. Paočić Ines Tuzla 04.09.2009. 29.07.2018.   3 22%     29,52 44
29. Lolić Medina Tuzla 19.10.2007. 29.07.2018.   3       28,80 45
4. Ferhadbegović (Mušić) Benjisa Živinice 12.11.2009. 29.07.2018.   3 19%     28,32 46
23. Šaćirbegović Amila Tuzla 28.03.2011. 29.07.2018.   3 20%     24,72 48
27. Kabadajić Farizada Tuzla 10.10.2011. 29.07.2018.   3 30%     24,96 47
46. Mehmedinović Tarik Tuzla 08.07.2010. 29.07.2018.   3     8% 23,98 49
34. Babajić Azra Tuzla 29.02.2012. 29.07.2018.   3 20%     22,08 50
55. Bajrić Alma Lukavac 20.06.2013. 29.07.2018.   3       15,20 51
21. Durić Adila Živinice 17.09.2014. 29.07.2018.   3 20%     14,64 52
49. Avdić Nusreta Tuzla 23.06.2014. 29.07.2018.           9,80 54
26. Šahbegović Hanifa Tuzla 31.03.2015. 29.07.2018.   3       10,80 53
50. Žunić Danira Tuzla 09.09.2016. 29.07.2018.     19%     5,24 55
                       
                       
  Protiv konačne rang liste ne može se izjaviti prigovor. Lista istaknuta 28.8.2018. u 10,00 sati
  JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR"                  
  TUZLA                    
                       
  Datum: 28.08.2018. godine KONAČNA RANG LISTA        
  Broj:     1067 /18                  
    (radno mjesto: Defektolog/edukator-rehabilitator - konkursna pozicija broj: 57.5.)  
                       
Redni broj Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procent. uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procent. uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova Rang
datum dilomiranja do dana   raspisivanja
20. Zulić Sabira Tojšići, Kalesija 26.05.2003. 29.07.2018.   3 20%     47,28 1
15. Muminović Edisa Tuzla 26.01.2005. 29.07.2018.   3 22%     43,19 3
11. Burgić Mirela Turija, Lukavac 16.05.2005. 29.07.2018.   3 22%     42,21 4
14. Feukić Anita G.Tuzla 25.03.2005. 29.07.2018.   3 20%     42,00 5
8. Ahmetašević Azra Hajdarevac, Gračanica 12.07.2005. 29.07.2018. 1 3 19%     41,89 6
19. Balvanović Majda Tuzla 10.01.2003. 29.07.2018. 1 3       41,20 7
3. Jaganjac Muamer F.Salihovića 98, Tuzla 16.03.2006. 29.07.2018.   3 20%     39,12 8
7. Musić Dijana N.Naselje, Đurđevik 28.06.2004. 29.07.2018. 1 3 19%     44,98 2
1. Karić Mersiha Memići, Prokosovići 29.09.2006. 29.07.2018.   3 20%     37,68 9
4. Helić Amra M.Ć.Ćatića, Gračanica 12.07.2005. 29.07.2018.   3     8% 36,94 10
5. Omerčević Alisa Slanac, Tuzla 17.04.2007. 29.07.2018.   3 20%     36,00 11
9. Kišić Melika Dobrnja bb, Tuzla 03.06.2005. 29.07.2018.   3       34,40 13
16. Smajić Adela Tuzla 15.09.2007. 29.07.2018.   3 20%     34,80 12
18. Salkić Jasmin Tuzla 11.09.2006. 29.07.2018.   3     8% 33,91 14
2. Tupajić Mersiha Vukovije Gornje, Kalesija 13.03.2008. 29.07.2018.   3 20%     33,36 15
6. Lupić Edin Put Suha, Maline 23.12.2009. 29.07.2018.   3       23,60 16
10. Pandović Majda Dubrave, Živinice 25.08.2011. 29.07.2018.   3 19%     23,32 17
17. Jokić Suzana Tuzla 05.09.2011. 29.07.2018.   3 19%     23,09 18
21. Kadić Irma Tuzla 06.09.2013. 29.07.2018.   3       14,60 20
12. Taletović Lana Kerep 103, Gradačac 19.09.2014. 29.07.2018.   3 20%     14,64 19
13. Hadžić Dževad Ljubače bb 26.09.2016. 29.07.2018.   3 22%     9,03 21
6 .                      
7 .                      
8 . Protiv konačne rang liste ne može se izjaviti prigovor. Lista istaknuta 28.8.2018. u 10,00 sati
  JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR"                  
  TUZLA                    
  Datum: 28.08.2018. godine KONAČNA RANG-LISTA KANDIDATA        
  Broj:             1068/18                  
    (radno mjesto: Nastavnik Kulture življenja 2 časa - konkursna pozicija broj: 57.3.)  
                       
Redni broj Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procent. uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procent. uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova Rang
datum dilomiranja do dana   raspisivanja
4. Sejfić Lejla Tušanj, Tuzla 26.07.1993. 29.07.2018.   3 20%     75,60 1
1. Kurtić Lejla Sarajevska 6, Lukavac 13.05.2005. 29.07.2018.   3 20%     41,52 2
2. Zoletić Edisa D.Živinice 27.10.2003. 29.07.2018.   3       38,40 3
5. Dizdarević Elvir Previle, Srebrenik 15.11.2007. 29.07.2018.   3 20%     34,32 4
6. Jaganjac Dženita 1.Tuzlanska brigada, Tuzla 29.12.2009. 29.07.2018.   3     8% 25,49 5
7. Čivić Sedina Snagovo, Živinice 23.10.2015. 29.07.2018.           6,60 7
8. Avdihodžić Vehida Priluk, Živinice 23.10.2015. 29.07.2018.   3       9,60 6
9. Palavrić Nermin Tuzlanski odred, Lukavac 20.01.2017. 29.07.2018.   3       6,60 8
  KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO - PRAVNE USLOVE KONKURSA    
  Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno - pravne uslove konkursa    
1 . Junuzović Sabina   profesor Historije    
2 .          
3 .          
4 .          
5 .          
6 .                      
7 .                      
8 . Protiv konačne rang liste ne može se izjaviti prigovor. Lista istaknuta 28.8.2018. u 10,00 sati
9 .                      

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.