JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR"                    
  TUZLA                      
                         
  Datum: 17.01.2019. godine   Rang lista kandidata          
  Broj:     41 /2019                      
    (radno mjesto: Nastavnik razredne nastave - konkursna pozicija broj: 48.1.)    
                         
Redni broj Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procent. uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procent. uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova Rang  
datum dilomiranja do dana   raspisivanja  
1 . Subašić (Ismet) Adnan Tuzla, 061/730-977 01.11.2002. 26.12.2018.   3       41,60 1  
2 . Hodžić (Asim) Alma Živinice, 061/232-257 21.02.2006. 26.12.2018.   3 19%     40,22 2  
3 . Milić (Izeta) Alma Banovići, 061/956-711 21.12.2004. 26.12.2018.   3     8% 39,53 3  
4 . Zelenturović (Irfan) Indira Tuzla, 061/779-164 18.01.2005. 26.12.2018.   3     8% 39,31 4  
5 . Čašurović (Juso) Aida Tuzla, 062/410-870 19.10.2006. 26.12.2018.   3 20%     38,64 5  
6 . Koprić (Hajrudin) Amra Tuzla, 061/746-801 16.09.2005. 26.12.2018.   3     8% 37,58 6  
7 . Smajlović (Hazim) Senada Lukavac, 061/632-221 02.09.2004. 26.12.2018.   3       37,20 8  
8 . Sandžić (Safet) Ilda Tuzla, 061/301-032 18.05.2007. 26.12.2018.   3 22%     37,58 7  
9 . Ibrahimović (Ševko) Melisa Tuzla, 062/104-454 04.07.2005. 26.12.2018.   3       35,20 9  
10 . Hodžić (Mehmed) Amir Živinice, 061/876-061 06.10.2005. 26.12.2018.   3       34,60 10  
11 . Čičkušić (Ćazim) Amela Živinice, 061/572-584 06.02.2006. 26.12.2018.   3       33,80 11  
12 . Bubić (Rafet) Almira Tuzla, 061/858-586 20.04.2007. 26.12.2018.   3     8% 33,48 12  
13 . Smajić (Šukrija) Selma Tuzla, 061/407-807 18.05.2007. 26.12.2018.   3     8% 33,26 13  
14 . Omerović (Nedim) Melisa Tuzla, 061/779-230 01.11.2008. 26.12.2018.   3 20%     32,64 14  
15 . Paočić (Ibrahim) Ines Pasci, 061/282-078 04.09.2009. 26.12.2018.   3 22%     30,74 15  
16 . Lolić (Enver) Medina Tuzla, 061/657-566 19.10.2007. 26.12.2018.   3       29,80 16  
17 . Mujezinović (Ćamil) Aldina Tuzla, 061/300-721 28.01.2010. 26.12.2018.   3 20%     29,04 17  
18 . Kabadajić (Fadil) Farizada Tuzla, 062/795-425 10.10.2011. 26.12.2018.   3 30%     26,26 18  
19 . Begić (Ibrahim) Irma Tuzla, 062/200-579 08.11.2011. 26.12.2018.   3 30%     26,00 19  
20 . Šećerbegović(Alija) Amila Tuzla, 061/191-359 28.03.2011. 26.12.2018.   3 20%     25,68 20  
21 . Mehmedinović (Fadil) Faruk Tuzla, 062/915-821 08.07.2010. 26.12.2018.   3     8% 25,06 21  
22 . Babajić (Džemal) Azra Tuzla, 060/327-2292 29.02.2012. 26.12.2018.   3 19%     22,85 22  
  KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO - PRAVNE USLOVE KONKURSA      
  Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno - pravne uslove konkursa      
1 .            
Nezadovoljni kandidat može Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana od dana isticanja rang-liste podnijeti prigovor. Prigovor protiv rang liste može se izjaviti u dijelu koji se odnosi na bodovanje i ispunjavanje formalno-pravnih uslova kandidata. Rang -lista kandidata istaknuta 17.01. 2019.godine u 11, 00 sati.Lista kandidata istaknuta 8.1.2019.godine u 11,00 sati.    
           
  JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "CENTAR"                    
  TUZLA                      
                         
  Datum: 17.01.2019. godine Rang lista kandidata          
  Broj:     40 /2019                      
    (radno mjesto: Nastavnik njemačkog jezika - konkursna pozicija broj: 48.2.)    
                         
Redni broj Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procent. uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procent. uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova Rang  
datum dilomiranja do dana   raspisivanja  
1 . Arapčić (Mirsad) Merima Tuzla, 061/665-693 27.12.2008. 26.12.2018.   3       26,80 1  
2 . Bajrović (Ramiz) Amela Tuzla, 062/868-673 27.02.2010. 26.12.2018.   3       24,00 2  
3. Hadžić (Suad) Maida Tuzla, 061/650-297 20.05.2011. 26.12.2018.   3       21,20 3  
4. Huskić (Faruk) Ena Tuzla, 061/751-040 08.03.2012. 26.12.2018.   3       19,20 4  
5. Subašić (Sadik) Samra Tuzla, 063/880-367 04.10.2016. 26.12.2018.   3       8,20 5  
6. Zahirović (Ibro) Arnela Tinja, 061/092-076 31.10.2017. 26.12.2018.   3 20%     6,72 6  
        26.12.2018.           0,00    
        26.12.2018.           0,00    
        26.12.2018.           0,00    
  KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO - PRAVNE USLOVE KONKURSA      
  Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno - pravne uslove konkursa      
1 .            
2 .            
Nezadovoljni kandidat može Školskom odboru u roku od 3 (tri) dana od dana isticanja rang-liste podnijeti prigovor. Prigovor protiv rang liste može se izjaviti u dijelu koji se odnosi na bodovanje i ispunjavanje formalno-pravnih uslova kandidata. Rang -lista kandidata istaknuta 17.01. 2019.godine u 11, 00 sati.