Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

                     BOSNA I HERCEGOVINA

           FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

                     TUZLANSKI KANTON

   JAVNA USTANOVA OŠ «CENTAR»

              T U Z L   A

 

 

Broj: 05/514-1 /20

Datum: 26.5. 2020.godine

                                                                                        

 

Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije („Sl.novine TK“ br. 4/13) te člana 12. istog Pravilnika, Nastavničko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 26.05.2020. godine je donijelo

 

                                   O D L U K U

                                                  o izboru učenika generacije

 

 

 

Član 1.

Za učenika generacije u JU OŠ „Centar“ Tuzla proglašava se Šušić Vedran, učenik IXa razreda.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

 

Obrazloženje

Komisija za bodovanje kandidata za učenika generacije je obavila bodovanje pristiglih prijava na oglas za učenika generacije i utvrdila da je bilo 4 (četiri) prijave na oglas te da svi prijavljeni učenici ispunjavaju uslove oglasa.

Komisija koja je radila u punom sastavu i vodila zapisnik o svom radu je izbodovala učenike i napravila rang listu učenika za učenika generacije i istu dostavila Nastavničkom vijeću. Nastavničko vijeće je razmatralo prijedlog Komisije i donijelo odluku da je učenik generacije

Šušić Vedran sa 151,5 bodova.

 

Pouka o pravnom lijeku:

 

Žalba na ovu Odluku podnosi se Školskom odboru u roku od tri dana od dana proglašenja učenika generacije.

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                    Direktor

                                                                                                                                                                                                                                                             ______________

                                                                                                              Adnan Subašić

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.