Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 9 gostiju i nema prijavljenih članova

  JU OŠ CENTAR               Obrazac 6 (nastavnici, stručni saradnici i saradnici)  
  TUZLA                    
  03-912/20     RANG-LISTA KANDIDATA    
  10.08.2020. (radno mjesto: BHS jezika - konkursna pozicija broj: 57.1 )    
R. br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova rang lista
12 Hodžić Muhamed Tuzla 04.03.1996 27.07.2020   3,0       61,40 1
21 Dervišević Lejla Tuzla 28.03.2003 27.07.2020   3,0       44,40 2
15 Beganović Irena Tuzla 12.06.2006 27.07.2020   3,0 20%     44,16 3
4 Užičanin Senada Tuzla 28.04.2006 27.07.2020   3,0 19%     44,03 4
20 Čolaković Elvira Tuzla 14.06.2003 27.07.2020   3,0       44,00 5
14 Dejanović-Harčin Marijana Lukavac 04.02.2005 27.07.2020   3,0     8% 43,20 6
7 Imamović Omer Kalesija 04.07.2003 27.07.2020   2,0       42,80 7
29 Kurtović Lejla Lukavac 21.02.2005 27.07.2020   2,5     8% 42,66 7
24 Mujabašić Ervin Živinice 22.09.2006 27.07.2020   2,0 19%     41,89 9
16 Udovičić Mirela Tuzla 16.09.2005 27.07.2020   3,0     8% 41,69 10
19 Marjanović-Kravić Dijana Tuzla 26.11.2004 27.07.2020   3,0       40,60 11
6 Salihović Senada Lukavac 03.09.2007 27.07.2020   2,5 20%     39,96 12
1 Isić Zehra Srebrenik 08.12.2004 27.07.2020   2,0       39,40 13
26 Tokić Sanela Lukavac 25.12.2007 27.07.2020   2,0 22%     39,28 14
22 Jusić lejla Tuzla 14.04.2008 27.07.2020   3,0 20%     38,88 15
13 Salkić Lejla Tuzla 16.07.2008 27.07.2020   3,0 19%     37,84 16
9 Halilbašić Amra Živinice 12.09.2008 27.07.2020   3,0 20%     37,68 17
3 Đurić Sandra Kiseljak 16.06.2006 27.07.2020   2,5       36,30 18
28 Mehmedović Fatima Tuzla 06.10.2009 27.07.2020   3,0 19%     34,27 19
10 Suljić Amel Tuzla 09.06.2010 27.07.2020   3,0 22%     33,18 20
11 Murić Erna Tuzla 21.05.2008 27.07.2020   3,0       32,20 21
8 Mazalović Samira Kladanj 17.09.2010 27.07.2020     20%     28,32 22
25 Hukić-Musić Mersiha Tuzla 21.09.2010 27.07.2020   2,5     8% 28,19 23
2 Bešić Mersida Srebrenik 19.11.2012 27.07.2020   2,0 20%     24,48 24
5 Karabegović Meliha Tuzla 30.11.2012 27.07.2020     20%     21,84 25
27 Srabović Elmina Tuzla 04.09.2012 27.07.2020   3,0       21,80 26
18 Fejzić Elma Kalesija 27.06.2015 27.07.2020           12,20 27
23 Malić Emina Tuzla 30.09.2016 27.07.2020   3,0       12,00 28
17 Kahvedžić Mirza Banovići 19.09.2018 27.07.2020     20%     5,28 29
41
 
                   
42                      
43                      
44                      
45                      
46                      
47                      
48                      
49                      
50                      
51                      
52                      
67                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
  JU OŠ CENTAR               Obrazac 6 (nastavnici, stručni saradnici i saradnici)  
  TUZLA                    
  03-920/20     RANG-LISTA KANDIDATA      
  10.08.2020. (radno mjesto: Defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator - konkursna pozicija broj: 57.9 )    
R. br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova rang lista
5 Balvanović Majda Tuzla 10.01.2003 27.07.2020 1 3,0 20%     55,20 1
15 Feukić Anita G.Tuzla 25.03.2005 27.07.2020   3,0       39,80 2
1 Perkić Jasmina Tuzla 04.10.2006 27.07.2020     19%     39,27 3
8 Mešić Indira Tuzla 10.06.2005 27.07.2020 1 1,5       38,70 4
13 Kišić Meliha Tuzla 03.06.2005 27.07.2020   2,5       38,70 4
7 Tupajić Mersiha Kalesija 13.03.2008 27.07.2020   2,0 20%     37,92 6
2 Hadžić Almedina Kalesija 24.04.2006 27.07.2020   2,0       36,20 7
16 Salkić Jasmin Tuzla 11.09.2006 27.07.2020   3,0       36,20 7
4 Mujkić Azra Lukavac 20.11.2007 27.07.2020   2,0       32,40 9
12 Fejzić Faketa Tuzla 02.10.2008 27.07.2020   3,0       31,20 10
17 Abadžić Elvis Živinice 23.04.2011 27.07.2020   2,0 19%     28,80 11
3 Bandović Majda Živinice 25.08.2011 27.07.2020   2,0 19%     27,85 12
10 Lupić Edin Živinice 23.12.2009 27.07.2020   2,0       27,40 13
11 Kadić Irma Tuzla 06.09.2013 27.07.2020   3,0       19,40 14
6 Ahmetović Nihada Tuzla 22.07.2014 27.07.2020   3,0       17,40 15
14 Kišić Almira Tuzla 26.09.2016 27.07.2020   3,0 19%     14,52 16
9 Zejnilović Admira Kalesija 12.04.2018 27.07.2020   2,0 20%     8,88 17
45   KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA    
46 Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa      
47 Sarajlić Edin Gračanica Nije položio stručni ispit u obrazovnim ustanovama      
48 Paško Merjema Jajce Nepotpuna dokumentacija i nije položila stručni ispit.      
49 Hasanović Nermina Tuzla Ne ispunjava uslove konkursa.            
50 Gaković Biljana Tuzla Ne ispunjava uslove konkursa.            
51 Avdić Benjamin Tuzla Nije položio stručni ispit u obrazovnim ustanovama      
67                      
3
 
                   
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
  JU OŠ CENTAR               Obrazac 6 (nastavnici, stručni saradnici i saradnici)  
  TUZLA                    
  03-914/20     RANG-LISTA KANDIDATA      
  10.08.2020. (radno mjesto: Nastavnik matematike - konkursna pozicija broj: 57.3 )    
R. br. Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Vremenski period od dana diplomiranja do dana raspisivanja konkursa Više stručno zvanje Intervju Procentualno uvećanje po osnovu pripadnosti nekoj od boračkih kategorija Dodatni bodovi (boračka kategorija) Procentualno uvećanje po osnovu radna obaveze Ukupan broj ostvarenih bodova rang lista
19 Šarić Jasmina Tuzla 13.07.2010 27.07.2020 1 3,0 22%     34,16 1
34 Subašić Emina Živinice 07.10.2008 27.07.2020   2,5       30,70 2
22 Berbić-Mišić Remsa Tuzla 15.07.2009 27.07.2020   3,0       29,40 3
18 Mujagić Irma Tuzla 07.10.2011 27.07.2020   3,0 19%     28,56 4
13 Smajlović Haris Tuzla 29.12.2009 27.07.2020   3,0       28,20 5
37 Delić Anela Lukavac 11.10.2011 27.07.2020   2,0 20%     27,60 6
17 Hrvatović Eldina Lukavac 04.07.2012 27.07.2020   2,0 20%     25,44 7
33 Ahmetović Haida Tuzla 28.06.2011 27.07.2020   3,0       24,60 8
23 Mujkić Mirela Tojšići 29.01.2012 27.07.2020   2,5     8% 24,52 9
24 Jagodić Lejla Živinice 10.09.2011 27.07.2020   3,0       24,20 10
14 Bektić Amra Lukavac 27.07.2011 27.07.2020   2,5       24,10 11
31 Aličić Senada Tuzla 19.07.2012 27.07.2020   3,0     8% 23,98 12
26 Brkić Nermin Tuzla 14.12.2011 27.07.2020   3,0       23,60 13
7 Taletović-Šišic Nadina Banovići 03.09.2013 27.07.2020   3,0 20%     23,28 14
15 Ibrahimović Jasmina Lukavac 28.08.2012 27.07.2020   2,5     8% 23,00 15
3 Delić Emina Tuzla 19.07.2012 27.07.2020   3,0       22,20 16
12 Đulović Irma Živinice 02.10.2013 27.07.2020   2,0 20%     21,84 17
5 Hesejinefendić Ivana Tuzla 12.07.2013 27.07.2020   3,0     8% 21,38 18
30 Đinić Sabina Tuzla 19.07.2013 27.07.2020   3,0     8% 21,38 18
4 Muminović -Muminhodžić Mersida Živinice 10.07.2012 27.07.2020   2,0       21,20 20
28 Mešković Sabina Tuzla 18.12.2012 27.07.2020   3,0       21,20 20
16 Halilović Seldina Živinice 24.08.2012 27.07.2020   2,0       21,00 22
1 Suljičić Admir Tuzla 14.11.2014 27.07.2020   3,0 22%     20,25 23
25 Hodžić Melisa Kalesija 16.07.2013 27.07.2020   3,0       19,80 24
32 Čolaković Amra Kladanj 25.02.2015 27.07.2020   3,0 20%     19,20 25
2 Kadić Nevres Tojšići 18.07.2013 27.07.2020   2,0       18,80 26
8 Marković Emina Tuzla 21.07.2015 27.07.2020   3,0 20%     18,00 27
36 Beširović Amila Tuzla 16.07.2014 27.07.2020   3,0       17,40 28
35 Mujčinović Slaven Lukavac 02.10.2015 27.07.2020   2,5 20%     16,68 29
10 Skurlić Merima Živinice 21.02.2015 27.07.2020   3,0       16,00 30
21 Tursunović Adelisa Srebrenik 01.02.2016 27.07.2020   2,5 20%     15,72 31
11 Husić Amra Banovići 31.01.2017 27.07.2020   2,5 20%     12,84 32
27 Jusić Aida Tuzla 14.06.2017 27.07.2020   3,0       10,40 33
29 Gradaškić Selma Lukavac 03.09.2018 27.07.2020   3,0       7,40 34
9 Skopljak Elma Srebrenik 22.10.2018 27.07.2020   2,0       6,20 35
20 Đedović Sabrija Tuzla 28.09.2018 27.07.2020           4,20 36
6 Gvozden Amra Srebrenik 26.09.2019 27.07.2020           2,00 37
45   KANDIDATI KOJI NE ISPUNJAVAJU FORMALNO-PRAVNE USLOVE KONKURSA    
46 Ime i prezime kandidata Mjesto stanovanja Razlog zbog kojeg kandidat ne ispunjava formalno-pravne uslove konkursa      
47                      
67                      
3