Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 6 gostiju i nema prijavljenih članova

Na osnovu člana 46. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 i 6/20), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi:

ODLUKU

o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini

I

U redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini koristit će se udžbenici/radni udžbenici prema Spisku udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini, koji je sastavni dio ove odluke.

II

 Za nastavni predmet Islamska vjeronauka, Katolički vjeronauk i Pravoslavna vjeronauka, u skladu sa ovom odlukom, koristit će se udžbenici odobreni od strane nadležnog organa vjerske zajednice.

III

 Za nastavni predmet Njemački jezik (prvi strani jezik) i Engleski jezik (drugi strani jezik) koristit će se udžbenici koji će se na zahtjev škole odobriti posebnom odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstva).

IV

U redovnoj osnovnoj školi čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, u kojoj se nastava izvodi iz nacionalne grupe predmeta, u skladu sa sa članom 8. stav (9) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 i 6/20“), koristit će se udžbenici koji će se na zahtjev škole odobriti posebnom odlukom Ministarstva.

V

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo obrazovanja i nauke                                      MINISTRICA

Fahreta Brašnjić, prof.

Broj: 10/-34-3198-2/20

Tuzla, 26.6.2020. godine

Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini

1. RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA
1.

Moja početnica – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2.

Moja matematika – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3. Moja okolina – radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4. Muzička kultura – radni udžbenik Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“ Zenica

5. Likovna kultura – radni udžbenik Miralem Brkić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

6. New English adventure – starter A Regina Raczynska, Cristiana Bruni „Buybook“ Sarajevo

2. RAZRED

1.

Moja čitanka – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2.

Moja matematika – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3.

Moja okolina – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4.

Muzička kultura – radni

udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“ Zenica

5.

Likovna kultura – radni

udžbenik

Miralem Brkić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

6.

New English Adventure –

starter B

Tessa Lochowski i Cristiana Bruni „Buybook“ Sarajevo

3. RAZRED

1. Moja čitanka – udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

2.

Moja matematika –

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3. Moja okolina – udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

5. Likovna kultura – udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

6.

Engleski jezik – Family and Friends 1“ –

udžbenik

Naomi Simmons

Oxford University Press Distributer „Malik Books“

Sarajevo

4. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić Bosanska riječ“ Tuzla
2. Bosanski jezik – udžbenik Refik Bulić Bosanska riječ“ Tuzla
2. Matematika – udžbenik

Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i

Vildana Mujakić

„Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla
3. Moja okolina – udžbenik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Sarajevo
4. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
5.

Muzička kultura –

udžbenik+ CD

Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
6.

Engleski jezik DIP IN 4 –

udžbenik + CD

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

5. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

2. Naš jezik – udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3. Matematika – udžbenik

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,

Dijana Kovačević

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4. Priroda – udžbenik

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,

Dijana Kovačević

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

5. Društvo – udžbenik Amira Idrizović

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

6. Kultura življenja – udžbenik Subhija Kapić IK „Bosanska riječ“ Tuzla
7. Osnove tehnike – udžbenik Ćamil Ahmetović

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

8. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić

„Vrijeme“ Zenica,

„Nam“ Tuzla

9. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

10.

Engleski jezik DIP IN 5 –

udžbenik sa CD-om

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

6. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik – udžbenik Amira Džibrić i Ismeta Džibrić „Bosanska riječ“ Tuzla
3. Matematika – udžbenik Hariz Agić i Mara Kešina „Nam“ Tuzla
4. Biologija – udžbenik

Mehmed Bašić; priređivači: Senka Krgo

i Muamer Spahić

„Nam“ Tuzla
5. Geografija – udžbenik Greta Župančić i Alma Pobrić

„Bosanska riječ“ Sarajevo,

„Dječija knjiga“ Sarajevo

6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla
7. Tehnička kultura – udžbenik Ćamil Ahmetović „Nam“ Tuzla
8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić „Nam“ Tuzla
9. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Nam“ Tuzla
10. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla

11.

Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES 1 –

udžbenik

Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

12.

Njemački jezik (drugi strani

jezik) – udžbenik

Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka

Dežman i Gertruda Kostanjšek

„Nam“ Tuzla

13.

Turski jezik (drugi strani jezik) – Haydi Türkçe

Öğrenelim 1

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Kürşat Aramak, Beyza Koç, Selin Çalik i

Dženana Bračković

„Vrijeme“ Zenica

7. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
         
3. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Tuzla
4. Biologija – udžbenik

Isat Skenderović, Avdul Adrović i

Ljiljana Tolić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
5. Geografija – udžbenik Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

7.

Tehnička kultura – udžbenik

Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović,

Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i Elbin Gazibegović

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
9. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
10. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
11. Fizika – udžbenik Smajo Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
12.

Engleski jezik (prvi strani

jezik) – udžbenik

Michael Harris, David Mower i Asmir

Mešić

„Buybook“ Sarajevo
13.

Njemački jezik (drugi strani

jezik) – udžbenik

Vahidin Preljević, Adnan Čavro,

Marinka Maležić i Gertruda Kostajnšek

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

14.

Turski jezik (drugi strani jezik) – Haydi Türkçe Öğrenelim 2

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Kürşat Aramak, Tarik Demir, Erman Aral, M. Irem Manti, Metin Ișikoğlu, Ibrahim Gültekin, Beyza Koç, Selin Çalik,

Dženana Bračković, Ecem Çelik i Minela Sinanović

„Vrijeme“ Zenica

15. „Osnovi demokratije“

autorska prava „Centar za građansko

obrazovanje“

„Civitas Bosne i

Hercegovine“

8. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
2. Bosanski jezik – udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
3. Matematika – udžbenik

Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin

Kljajić, Adis Pirija i Mirha Ibrišimović

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
4. Biologija – udžbenik Isat Skenderović i Avdul Adrović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
5. Geografija – udžbenik Salih Kulenović i Damir Džafić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

7.

Tehnička kultura – udžbenik

Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad

Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal

Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić i Senad Mulić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Amela Kazazić Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
9. Hemija – udžbenik

Sanija Adrović, Ervada Sinanović,

Zinajda Pašagić – Hadžić i Lenka Delić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
10. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
11. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
12. Fizika – udžbenik

Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina

Adrović i Nedžad Udvinčić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

13.

Engleski jezik „Challenges

3“ (prvi strani jezik) – udžbenik

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

14.

Njemački jezik (drugi strani jezik) – udžbenik

Lara Hedžić, Adnan Čevra, Nihada Kahrić, Marinka Maležić, Gertruda

Kostajnšek i Jelka Dežman

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

15.

Turski jezik (drugi strani

jezik) – Haydi Türkçe Öğrenelim 3

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Tarik Demir,

Kürşat Aramak, Beyza Koç, Selin Çalik, Ecem Çelik i Dženana Bračković

„Vrijeme“ Zenica

9. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Velašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik – udžbenik Amira Džibrić

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

3. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

4. Biologija – udžbenik Amela Begić i Jasminka Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo
5. Geografija – udžbenik

Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir

Bajraktarević i Anđelina Sulejmanović

„Nam“ Tuzla
6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
7. Tehnička kultura – udžbenik

Ćamil Ahmetović, Suada Numić i Nahid

Kulenović

„Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Amela Kazazić Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
9. Hemija – udžbenik Nataša Miličević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
10. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
11. Likovna kultura – udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
12. Fizika – udžbenik Dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar

13.

Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) –

udžbenik

Asmir Mešić, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska

„Buybook“ Sarajevo

14.

Njemački jezik (drugi strani

jezik) – udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Turski jezik (drugi strani

jezik) – Haydi Türkçe Öğrenelim 4

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Tarik Demir,

Kürşat Aramak, Beyza Koç, Selin Çalik, Ecem Çelik i Dženana Bračković

„Vrijeme“ Zenica

Bosna i Hercegovina                                                                           M I N I S T R I C A

Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo obrazovanja i nauke                                                          Fahreta Brašnjić, prof.

Broj: 10/1-34-3198-3/20

Tuzla, 26.6.2020. godine

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.