Na osnovu člana 46. stav (3) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 i 6/20), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donosi:

ODLUKU

o korištenju udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini

I

U redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini koristit će se udžbenici/radni udžbenici prema Spisku udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini, koji je sastavni dio ove odluke.

II

 Za nastavni predmet Islamska vjeronauka, Katolički vjeronauk i Pravoslavna vjeronauka, u skladu sa ovom odlukom, koristit će se udžbenici odobreni od strane nadležnog organa vjerske zajednice.

III

 Za nastavni predmet Njemački jezik (prvi strani jezik) i Engleski jezik (drugi strani jezik) koristit će se udžbenici koji će se na zahtjev škole odobriti posebnom odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstva).

IV

U redovnoj osnovnoj školi čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, u kojoj se nastava izvodi iz nacionalne grupe predmeta, u skladu sa sa članom 8. stav (9) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 9/15, 6/16, 14/18, 14/19 i 6/20“), koristit će se udžbenici koji će se na zahtjev škole odobriti posebnom odlukom Ministarstva.

V

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona“

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo obrazovanja i nauke                                      MINISTRICA

Fahreta Brašnjić, prof.

Broj: 10/-34-3198-2/20

Tuzla, 26.6.2020. godine

Spisak udžbenika/radnih udžbenika u redovnim osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona u školskoj 2020/2021. godini

1. RAZRED
R/B NAZIV UDŽBENIKA IME I PREZIME AUTORA IZDAVAČKA KUĆA
1.

Moja početnica – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2.

Moja matematika – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3. Moja okolina – radni udžbenik Vildana Mujakić, Dijana Kovačević, Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4. Muzička kultura – radni udžbenik Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“ Zenica

5. Likovna kultura – radni udžbenik Miralem Brkić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

6. New English adventure – starter A Regina Raczynska, Cristiana Bruni „Buybook“ Sarajevo

2. RAZRED

1.

Moja čitanka – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2.

Moja matematika – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3.

Moja okolina – radni

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Rusmira Gazdić, Svetlana Duvnjaković

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4.

Muzička kultura – radni

udžbenik

Refik Hodžić

„Nam“ Tuzla

„Vrijeme“ Zenica

5.

Likovna kultura – radni

udžbenik

Miralem Brkić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

6.

New English Adventure –

starter B

Tessa Lochowski i Cristiana Bruni „Buybook“ Sarajevo

3. RAZRED

1. Moja čitanka – udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

2.

Moja matematika –

udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3. Moja okolina – udžbenik

Vildana Mujakić, Dijana Kovačević,

Žarmen Hamidović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

5. Likovna kultura – udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

6.

Engleski jezik – Family and Friends 1“ –

udžbenik

Naomi Simmons

Oxford University Press Distributer „Malik Books“

Sarajevo

4. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Zejćir Hasić, Jagoda Iličić i Šimo Ešić Bosanska riječ“ Tuzla
2. Bosanski jezik – udžbenik Refik Bulić Bosanska riječ“ Tuzla
2. Matematika – udžbenik

Dijana Kovačević, Žarmen Hamidović i

Vildana Mujakić

„Vrijeme“ Zenica,“Nam“ Tuzla
3. Moja okolina – udžbenik Samira Lugavić „Bosanska knjiga“ Sarajevo
4. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
5.

Muzička kultura –

udžbenik+ CD

Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
6.

Engleski jezik DIP IN 4 –

udžbenik + CD

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

5. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

„Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

2. Naš jezik – udžbenik Šejla Šehabović, Jasminka Šehabović

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

3. Matematika – udžbenik

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,

Dijana Kovačević

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

4. Priroda – udžbenik

Vildana Mujakić, Žarmen Hamidović,

Dijana Kovačević

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

5. Društvo – udžbenik Amira Idrizović

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

6. Kultura življenja – udžbenik Subhija Kapić IK „Bosanska riječ“ Tuzla
7. Osnove tehnike – udžbenik Ćamil Ahmetović

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

8. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić

„Vrijeme“ Zenica,

„Nam“ Tuzla

9. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić

Vrijeme“ Zenica

„Nam“ Tuzla

10.

Engleski jezik DIP IN 5 –

udžbenik sa CD-om

Mirela Vasić, Zarifa Kazazović „Sarajevo Publishing“ Sarajevo

6. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik – udžbenik Amira Džibrić i Ismeta Džibrić „Bosanska riječ“ Tuzla
3. Matematika – udžbenik Hariz Agić i Mara Kešina „Nam“ Tuzla
4. Biologija – udžbenik

Mehmed Bašić; priređivači: Senka Krgo

i Muamer Spahić

„Nam“ Tuzla
5. Geografija – udžbenik Greta Župančić i Alma Pobrić

„Bosanska riječ“ Sarajevo,

„Dječija knjiga“ Sarajevo

6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla
7. Tehnička kultura – udžbenik Ćamil Ahmetović „Nam“ Tuzla
8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić „Nam“ Tuzla
9. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Nam“ Tuzla
10. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla

11.

Engleski jezik (prvi strani jezik) CHALLENGES 1 –

udžbenik

Michael Harris, David Mower i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

12.

Njemački jezik (drugi strani

jezik) – udžbenik

Vahidin Preljević, Marija Maležić, Jelka

Dežman i Gertruda Kostanjšek

„Nam“ Tuzla

13.

Turski jezik (drugi strani jezik) – Haydi Türkçe

Öğrenelim 1

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Kürşat Aramak, Beyza Koç, Selin Çalik i

Dženana Bračković

„Vrijeme“ Zenica

7. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
         
3. Matematika – udžbenik Atija Fako „Bosanska riječ“ Tuzla
4. Biologija – udžbenik

Isat Skenderović, Avdul Adrović i

Ljiljana Tolić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
5. Geografija – udžbenik Damir Džafić i Anđelina Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

7.

Tehnička kultura – udžbenik

Ćamil Ahmetović, Fuad Suljkanović,

Nijaz Halilović, Muris Čičkušić i Elbin Gazibegović

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Suada Numić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
9. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
10. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
11. Fizika – udžbenik Smajo Sulejmanović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
12.

Engleski jezik (prvi strani

jezik) – udžbenik

Michael Harris, David Mower i Asmir

Mešić

„Buybook“ Sarajevo
13.

Njemački jezik (drugi strani

jezik) – udžbenik

Vahidin Preljević, Adnan Čavro,

Marinka Maležić i Gertruda Kostajnšek

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

14.

Turski jezik (drugi strani jezik) – Haydi Türkçe Öğrenelim 2

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Kürşat Aramak, Tarik Demir, Erman Aral, M. Irem Manti, Metin Ișikoğlu, Ibrahim Gültekin, Beyza Koç, Selin Çalik,

Dženana Bračković, Ecem Çelik i Minela Sinanović

„Vrijeme“ Zenica

15. „Osnovi demokratije“

autorska prava „Centar za građansko

obrazovanje“

„Civitas Bosne i

Hercegovine“

8. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Verlašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
2. Bosanski jezik – udžbenik Almira Hadžihrustić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
3. Matematika – udžbenik

Mara Kešina, Sabiha Babović, Edin

Kljajić, Adis Pirija i Mirha Ibrišimović

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
4. Biologija – udžbenik Isat Skenderović i Avdul Adrović „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
5. Geografija – udžbenik Salih Kulenović i Damir Džafić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

7.

Tehnička kultura – udžbenik

Ćamil Ahmetović, Jasmin Karahmet, Belma Huban, Asim Gluhić, Fahrudin Smajlović, Elvir Ibeljić, Nihad

Mujezinović, Mersad Vatić, Džemal

Zahirović, Hazim Fehrić, Asif Andelić i Senad Mulić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Amela Kazazić Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
9. Hemija – udžbenik

Sanija Adrović, Ervada Sinanović,

Zinajda Pašagić – Hadžić i Lenka Delić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
10. Likovna kultura – udžbenik Miralem Brkić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
11. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
12. Fizika – udžbenik

Mirsudin Pačariz, Amir Hadžić, Mina

Adrović i Nedžad Udvinčić

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

13.

Engleski jezik „Challenges

3“ (prvi strani jezik) – udžbenik

Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska i Asmir Mešić

„Buybook“ Sarajevo

14.

Njemački jezik (drugi strani jezik) – udžbenik

Lara Hedžić, Adnan Čevra, Nihada Kahrić, Marinka Maležić, Gertruda

Kostajnšek i Jelka Dežman

„Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla

15.

Turski jezik (drugi strani

jezik) – Haydi Türkçe Öğrenelim 3

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Tarik Demir,

Kürşat Aramak, Beyza Koç, Selin Çalik, Ecem Çelik i Dženana Bračković

„Vrijeme“ Zenica

9. RAZRED

1. Čitanka – udžbenik Azra Velašević i Vesna Alić „Vrijeme“ Zenica „Nam“ Tuzla
2. Naš jezik – udžbenik Amira Džibrić

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

3. Matematika – udžbenik Šefket Arslanagić

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

4. Biologija – udžbenik Amela Begić i Jasminka Halilović „Bosanska knjiga“ Sarajevo
5. Geografija – udžbenik

Almira Bećirović, Edis Hodžić, Samir

Bajraktarević i Anđelina Sulejmanović

„Nam“ Tuzla
6. Historija – udžbenik Izet Šabotić i Mirza Čehajić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
7. Tehnička kultura – udžbenik

Ćamil Ahmetović, Suada Numić i Nahid

Kulenović

„Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
8. Informatika – udžbenik Daliborka Vilić i Amela Kazazić Vrijeme“ Zenica, „Nam“ Tuzla
9. Hemija – udžbenik Nataša Miličević i Mediha Musić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
10. Muzička kultura – udžbenik Refik Hodžić „Nam“ Tuzla „Vrijeme“ Zenica
11. Likovna kultura – udžbenik Jasna Mujkić „Sarajevo Publishing“ Sarajevo
12. Fizika – udžbenik Dr. Nada Gabela i dr. Hasnija Muratović „Grafex“ Mostar

13.

Engleski jezik „Challenges 4“ (prvi strani jezik) –

udžbenik

Asmir Mešić, Michael Davis, David Mower, Anna Sikorzynska

„Buybook“ Sarajevo

14.

Njemački jezik (drugi strani

jezik) – udžbenik

Zlata Maglajlija

„Dječija knjiga“ Sarajevo

„Bosanska riječ“ Sarajevo

15.

Turski jezik (drugi strani

jezik) – Haydi Türkçe Öğrenelim 4

Uğur Kiliç, Selcuk Doğan, Tarik Demir,

Kürşat Aramak, Beyza Koç, Selin Çalik, Ecem Çelik i Dženana Bračković

„Vrijeme“ Zenica

Bosna i Hercegovina                                                                           M I N I S T R I C A

Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON

Ministarstvo obrazovanja i nauke                                                          Fahreta Brašnjić, prof.

Broj: 10/1-34-3198-3/20

Tuzla, 26.6.2020. godine