Vrh stranice

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dvadeset prvog aprila ratne 1993. godine odlukom Skupštine opštine Tuzla, škola radi pod nazivom "Centar".

OŠ "CENTAR" TUZLA

Ul. Mirze Delibašića 14, 75000 Tuzla, 00387 35 275 120, oscentar@bih.net.ba

Krovne ustanove

ministarstvotk
edagoskizavodtk

Trenutno posjetioca

Ko je na portalu: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

Ime i prezime Zvanje
1 Subašić Adnan Mr.razredne nastave-Direktor
2 Ikinić Edina Dipl.ped.psiholog Mr.psihologije-Savjetnik
3 Brčaninović Selma
Dipl.pravnik-Sekretar
4 Muminović Mirela
ekon.teh-Finansijski radnik
5 Ibrahimović Nadir
Dipl.defektolog logoped
6 Musić Remzija
Prof.razredne nastave-Savjetnik
7 Kahrimanović Zehrina
Prof.razredne nastave
8 Šarić Nermina
Prof.razredne nastave-Savjetnik
9 Suljić Suada
Nast.razredne nastave-Savjetnik
10 Dorić Samira
Prof.razredne nastave-Mentor
11 Heralić Mirsada
Nast.razredne nastave-Savjetnik
12 Hadžić Jasminka
Prof.bosanskog jezika  književnosti-Mentor
13 Hodžić Muhamed
Prof.bosanskog jezika i književnosti
14 Mrković Mirsada
Prof.engleskog jezika-Savjetnik
15 Hodžić Adisa
Prof.engleskog jezika
16 Arnaut Alisa
Prof.njemačkog jezika
17 Omerčević Amir Prof.matematike i informatike
18 Rahmanović Mula
Nat.fizike i matematike-Mentor
19 Suljić Suada
Nast.biologije i hemije-Mentor
20 Nuhanović Nermina
Nast.biologije-Savjetnik
21 Kunosić Almira
Profesor historije i geografije-Mentor
22 Pazalja Katica
Prof.muzičke kulture-Savjetnik
23 Imamović Emin Nast.likovne kulture
24 Suljanović Samir
Prof.tjelesnog i zdravstvenog odgoja-Savjet.
25 Salković Ismet
Prof.teh.kult.i informatike-Savjetnik
26 Sinanović Amra
Dipl.pedagogo psiholog-Mentor
27 Selimović Emina
Prof.islamske teologije
28 Radišević Zarka
Dipl.inžinjer poljop.-Savjetnik
29 Feukić Anita
Dipl.defektolog oligofrenolog
30  
31    

Anketa

Da li ste zadovoljni novom web stranicom?

Dobra je - 18%
Odlična je - 56.7%
Nedovoljno dobra - 25.3%
The voting for this poll has ended on: 05 Sep 2018 - 07:41

Copyright © 2021 Osnovna škola "Centar" Rights Reserved.